Hướng dẫn kiểm tra trang web responsive đầy đủ kích thước màn hình

Hướng dẫn kiểm tra trang web responsive đầy đủ kích thước màn hình


Các bạn truy cập vô link sau và điền trang web của bạn vô sau đó nhấn kiểm tra

https://responsivedesignchecker.com

Sẽ có 3 loại mà mình là: Máy tính, Ipad, và Mobile

1. Máy tính: Có các loại màn hình sau:

2. Ipad: có các loại màn hình sau


3. Mobile có các loại màn hình sau:


Chúc bạn thành công!

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn