Hướng dẫn kiểm tra gmail có bảo mật an toàn hay chưa?

Hướng dẫn kiểm tra gmail có bảo mật an toàn hay chưa?


Các bạn truy cập vô link: https://myaccount.google.com/security-checkup/2

Nếu tất cả được đánh dấu là tích xanh thì tài khoản của bạn bảo mật tốt và an toàn.

Nếu có cảnh báo màu vàng bạn nên sửa và thêm đầy đủ như theo hướng dẫn của nó nhé.

Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào