Hướng dẫn check trang web chuẩn seo hay chưa?

Hướng dẫn check trang web chuẩn seo hay chưa?


Các bạn mở chrome và search google tìm từ khóa SEOquake cà cài lên trình duyệt

Sau khi cài xong các bạn vô trang web cần kiểm tra, nhấn chuột phải vô mục SEOquake và kiểm tra


Mục PAGE INFO thông tin về trang của bạn như: Tiêu đề trang, mô tả trang, keywork chỗ nào còn trống thì bạn cần bổ sung vô.

Mục DIAGNOSIS sẽ phân tích tất cả các lỗi và không lỗi, chỗ nào lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ tam giác có chấm than bên trong. Mục nào hoàn thiện rồi nó sẽ tích màu xanh.

Bạn cứ dựa vào đó và chỉnh sửa fix lỗi cho đến khi tối thiểu nhất mà bạn không thể sửa được nữa.

Mục INTERNAL là tất cả các liên kết bên trong của trang web

Mục EXTERNAL là tất cả các liên kết bên ngoài của trang web

Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào