Hướng dẫn đăng ký tài khoản mail outlook

Hướng dẫn đăng ký tài khoản mail outlook


Mail outlook cho phép bạn gửi và nhận mail trực tuyến của microsoft tương tự như gmail và yahoo.

Đăng ký tài khoản tại: https://outlook.live.com/owa và làm theo hướng dẫn

Ưu điểm:

- Giao diện dễ dùng
- Tốc độ gửi và nhận mail nhanh
- Email và lịch cùng một nơi
- Bảo mật cao

Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào