Cách kiểm tra gmail đã đăng nhập gần đây

Cách kiểm tra gmail đã đăng nhập gần đây để biết vị trí , thiết bị đăng nhập tránh trường hợp bị mất tài khoản, bị đánh cắp thông tin của gmail.Các bạn truy cập vô link sau: https://myaccount.google.com/device-activity

Đăng nhập bằng tài khoản gmail muốn kiểm tra nó sẽ hiện các thiết bị đã đăng nhập, và vị trí đăng nhập, thời gian đăng nhập.

Giúp bạn kiểm tra mail của mình có bị người khác đăng nhập hay không, tránh bị mất tài khoản hoặc bị đánh cắp thông tin.

Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào